Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
17
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
18
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
19
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
20
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
21
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
22
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
23
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
24
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
25
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
26
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
27
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
28
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
29
KS Vratimov - program na květen 2024
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
30
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
31
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
1
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
2
Paskovský zámek - Výstavy I. části letní sezóny 2024
Místní knihovna Řepiště - Portréty
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty OPZ > Pasporty pro potřeby měst a obcí DSO Region Slezská brána

Pasporty pro potřeby měst a obcí DSO Region Slezská bránaKlíčová aktivita 03: Pořízení pasportů pro potřeby měst a obcí RSB

Pořizované výstupy:

 • Pasport veřejného osvětlení - pro 6 obcí (Kaňovice, Nižní Lhoty, Vratimov, Pražmo, Dobratice, Paskov)
 • Pasport zeleně - pro 9 obcí (Nošovice, Řepiště, Sviadnov, Žabeň, Pražmo, Dobratice, Morávka, Vojkovice, Paskov)
 • Pasport hřbitova - pro 4 obce (Nižní Lhoty, Řepiště, Sviadnov, Sedliště)
 • Pasport obecního mobiliáře - pro 9 obcí (Nižní Lhoty, Nošovice, Řepiště, Sviadnov, Vratimov, Pražmo, Dobratice, Krásná, Paskov)

Popis pořizovaných pasportů

Pasport veřejného osvětlení - jedná se o geodetické zaměření světelných míst, nosičů a podpěr a následné zpracování a vložení do stávajících GIS.  Technické parametry, typy svítidel, výbojek, rozvaděčů a napájecí okruhy budou předány třetí stranou a v rámci zpracování budou připojeny k jednotlivým
světelným místům jako atribut, dokument, snímek.

Pasport zeleně - jedná se o geodetické zaměření solitérů, skupin stromů nebo keřů dle průměru kmenů, okrasné zeleně apod. a následné zpracování dat a vložení do GIS.

Pasport hřbitova - jedná se o geodetické zaměření technické mapy hřbitova/hřbitovů, geodetické zaměření hrobových míst (dle očíslovaného schématu), urnových míst, kolumbárií a louček, pořízení snímků náhrobků. Dále převedení stávajících popisných informací o zemřelých, hrobových místech, nájemcích a nájmech z hřbitovních knih/karet/excelů/stávajících databází s datovým modelem a propojení grafiky s popisnou částí. Je to nepracnější pasport s velkou mírou neznámých závislých na stávajícím stavu.

Pasport obecního mobiliáře - jedná se o zaměření definovaných prvků mobiliáře s pořízením snímků a přidání atributů, například údržby a následné zpracování a vložení do GIS.

 1. monitorovací období 4-9/2020: Probíhala rozsáhlá revize požadavků obcí na všechny druhy pasportů, zahrnuté v projektu. Došlo ke zpřesnění realizačních výstupů a indikátorů.
 2. monitorovací období 10/2020-3/2021: Došlo k potvrzení aktualizace požadavku obcí a byla zahájena příprava ZŘ pro vyhlášení VZ. Rozsah předmětu plnění byl rozšířen o podrobnější zpracování, dodávku software a nástěnnou mapu jednotlivých pasportů.
 3. monitorovací období: 4-9/2021: Dne 27. dubna došlo k odeslání zadávací dokumentace do systému ISKP ke kontrole. Zadávací řízení na pasporty bylo zahájeno 9. 6. 2021. Otevírání obálek proběhlo 25. 6. 2021. Poté proběhla kontrola výběrového řízení ŘO OPZ. Na základě doporučení ŘO bylo VŘ začátkem října zrušeno a bylo vyhlášeno nové řízení s datem podání nabídek do 3. 11. 2021.
 4. monitorovací období: 10/2021-3/2022: Otevírání 2. kola nabídek proběhlo 3. 11. 2021. Přihlásily se 4 firmy, a to ENVIPARTNER (Brno), DIGIS (Ostrava), MDP GEO (Luhačovice) a MK Consult (Ústí nad Labem). Úspěšně proběhla kontrola dokumentace k ZŘ.

  Po oboustranném podpisu smluv (veřejné osvětlení a hřbitovy 31. prosince 2021, mobiliáře a zeleň 21. ledna 2022) začala fyzická realizace pasportů jednotlivými zhotoviteli. Veřejné osvětlení a obecní mobiliář - ENVIPARTNER (Brno), hřbitovy - MK Consult (Ústí nad Labem), zeleň - MDP GEO (Luhačovice). Firmy představily software pro práci s pasporty: ENVIPARTNER - WEGAS, MK Consult - Kompas, MDP GEO - OCTOPUS.

  Přímá komunikace firem s obcemi byla naplánována u veřejného osvětlení na polovinu ledna (6 obcí - Kaňovice, Nižní Lhoty, Vratimov, Pražmo, Dobratice, Paskov), u mobiliářů (9 obcí - Nižní Lhoty, Nošovice, Řepiště, Sviadnov, Vratimov, Pražmo, Dobratice, Krásná, Paskov) na přelom února a března a u hřbitovů (4 obce - Nižní Lhoty, Řepiště, Sviadnov, Sedliště) a zeleně (9 obcí - Nošovice, Řepiště, Sviadnov, Žabeň, Pražmo, Dobratice, Morávka, Vojkovice, Paskov) probíhalo plánované terénní měření od března. 

 5. monitorovací období: 04/-06/2022 Po přípravě podkladů byl prováděn sběr dat v terénu, měření, fotodokumentace, digitalizace získaných dat. Následovalo jejich zpracování s individuálními konzultacemi jednotlivými zhotoviteli – veřejné osvětlení a mobiliářENVIPARTNER - p. Vávra, zeleň – MDP GEO – p. Oliva, hřbitovy – MK Consult – p. Šikula a zasílání výstupů k připomínkování.

  Zhotovitelé na vyžádání doložili pojistné smlouvy dle smlouvy o dílo a 1 x měsíčně podávali zprávu zasíláním harmonogramů průběhu prací.

  Na schválení a dokončení pasportů na jednotlivých obcích navázalo vydání fyzických výtisků spolu s vložením dat na datové nosiče k vlastnímu předání objednateli.

  Dílčí akceptační protokoly byly oboustranně podepisovány po vzájemném souhlasu mezi objednatelem a zhotovitelem a poté následovaly čtyři celkové předávací protokoly za celé dílo mezi svazkem jako centrálním objednatelem a zhotoviteli. Předání pasportů obcím proběhlo 9. června 2022 v Raškovicích na zasedání svazku Region Slezská brána.